top of page
SMG574 - HUAMAN FLORES, Luz Mariela1_edi

Adopcje prowadzone przez

Misjonarzy Słudzy Ubogich.

Istnieje kilka dzieł, zależnie od sytuacji i wieku dzieci:

  1. Dom św. Teresy od Dzieciątka Jezus – żlobek dla sierot, dzieci porzuconych i chorych

  2. Dzieło św. Tarsycjusza – Dom dla dzieci ulicy

  3. Centrun Edukacyjne św. Marii Goretti – Szkoła bezpłatna dla ubogich dziewcząt

  4. Centrum Edukacyjne św.  Franciszka i Hiacynty Marto - Szkoła bezpłatna dla ubogich chłopców

  5. Warsztaty profesjonalne – Przygotowanie do zawodu dla młodych

 

Ofiara jest dowolna. Koszt utrzymania jednego dziecka jest różna, zależnie od domu.

Średnio jest to suma ok. $ 400 rocznie, ale każda mniejsza ofiara jest również mile widziana.

 

Krótkie filmy przedstawiające apostolat Misjonarzy Sług Ubogich oraz życie w Ośrodku przez nich  prowadzonym:

Dzień z życia brata
Dzień z życia ojca
Wołanie do młodych
bottom of page