Pomóż Misjom

Praca Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera na całym świecie zależy od Waszej ofiarności. Dziękujemy za wszelkie ofiary dzięki którym możemy kontynuować nasze dzieło. Za pomocą poniższych formularzy możecie wspomóc Misyjne Dzieło Kościoła. Niech Bóg Wam błogosławi!

Obecne projekty:

Misyjne projekty - 

Apel na Boże Nardzenie 2020

Czytaj więcej...

button-medium-blue.png

Misyjne projekty - 

Echo z Afryki - List./Grudz. 2020

button-medium-blue.png

©2020 Copyright of the Missionary Sisters of St Peter Claver.

14 Connaught Circle - Toronto, ON  M6C 2S7 - Tel. 416-781-3925