top of page

LIÊN HIỆP THÁNH LỄ

Là một hiệp hội do Á Thánh Marie Thérèse Ledóchowska, sáng lập dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Claver tổ chức và được Đức Hồng Y Respighi, tổng quản  của Thánh Giáo Hoàng Piô X chuẩn nhận theo giáo luật. Qua việc ủng hộ 10 đồng / 1 người cho công việc truyền giáo, người ủng hộ đương nhiên trở thành hội viên của liên hội và hưởng ân phúc 500 thánh lễ, được dâng cho các hội viên còn sống cũng như đã qua đời mỗi năm. Chỉ ghi danh một lần và đóng tiền một lần mà thôi.

Tiền ủng hộ ghi danh được gởi tới các Giám mục và Thừa sai ở các nước truyền giáo để:

•  Thiết lập và duy trì các điểm truyền giáo

•  Cung cấp thuốc cho người cùi

•  Nơi nương tựa cho người không có nhà ở

•  Thức ăn cho người đói khát

•  Xây dựng mái nhà đơn sơ làm nơi thờ phượng Chúa

 

Những người ghi danh cho chính mình hay cho người khác vào liên hiệp thánh lễ sẽ nhận thấy liên hiệp này hữu ích, thánh thiện và thông ban ơn cứu độ biết chừng nào:

-  Có công nghiệp trước mặt Chúa vì đã thực hiện một việc tốt lành

-  Được hưởng và giúp người khác hưởng những ơn ích bao la của 500 thánh lễ dâng cho hội viên hằng năm

-  Có công giúp đỡ các xứ truyền giáo

-  Góp tay xây dựng vương quốc Chúa Kitô trên trần gian.

bottom of page